Giganci historii

„Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa” głosiło ówczesne powiedzenie. Tak było istotnie, zwłaszcza pod berłem drugiego z panujących w Polsce Sasów, Augusta III. Rozkwitała sztuka i oświata. Zmieniały się stroje, potrawy, obyczaje i kultura. Polska zastana przez Sasów była reliktem minionych wieków, zaś ta przez nich pozostawiona krajem nie ustępującym standardom Europy. Polska nie miała szczęśliwszych czasów – twierdził Jędrzej Kitowicz, któremu przyszło w tych czasach żyć. Ale było też inne powiedzenie: „Od Sasa do Lasa” opisujące politycznych chaos w jakim pogrążyła się w tym okresie Polska. Zniszczona najazdem szwedzkim, targana wewnętrznymi walkami zwalczających się również zbrojnie stronnictw, uzależniała się całkowicie od sąsiednich mocarstw, zwłaszcza zaś rosnącej nieustannie w siłę Rosji. Rozbiory Polski, były tylko formalnym potwierdzeniem sytuacji, w jakiej Polska znalazła się pod panowaniem saskim. August II Mocny i August III. Rządzili razem blisko siedemdziesiąt lat. I tyle wystarczyło, by Polska z figury na szachownicy Europy, zamieniła się w pionka. Choć z pewnością pięknie zdobionego. Polska Sasów - ten okres naszej historii jest tematem tego odcinka teleturnieju.