Giganci historii

„Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa” głosiło ówczesne powiedzenie. Tak było istotnie, zwłaszcza pod berłem drugiego z panujących w Polsce Sasów, Augusta III. Rozkwitała sztuka i oświata. Zmieniały się stroje,