Giganci historii

Indywidualizm, uczuciowość, wolność, walka o niepodległość i zaangażowanie polityczne. Te sprawy młodzi stawiali na pierwszym miejscu negując feudalny porządek świata w czasach romantyzmu. Żadna wcześniejsza epoka nie miała tak dużego wpływu na budow