Giganci historii

Indywidualizm, uczuciowość, wolność, walka o niepodległość i zaangażowanie polityczne. Te sprawy młodzi stawiali na pierwszym miejscu negując feudalny porządek świata w czasach romantyzmu. Żadna wcześniejsza epoka nie miała tak dużego wpływu na budowanie polskości i tożsamości narodowej. Romantyzm zaważył na mentalności, życiu duchowym i wartościach Polaków. Muzyka Chopina, utwory Mickiewicza i Słowackiego wyuczone na pamięć, blisko towarzyszą późniejszym pokoleniom. Tworzą przywiązanie do symboli i wspólnoty narodowej. W tym odcinku teleturnieju przypomnimy czasy wielkiej kultury tworzonej pod zaborczą niewolą gdyż jego temat to: Romantyzm, Romantycy i Wielka Emigracja - polityka, wojna, literatura.