Giganci historii

Z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki a także książę siedmiogrodzki – Stefan Batory. Prawdziwy gigant – jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Świetny wojskowy, zręczny polityk, poliglota. Pojawił się w Polsce, kiedy po okresie bezkrólewia wybrano na tron Annę – niemłodą córkę Zygmunta Starego. Obiecał po ślubie i koronacji odbić ziemie zagrabione przez Rosję i słowa dotrzymał. Stefan Batory dbał o rozwój gospodarki i kultury, ale do historii przeszedł głównie jako pogromca cara Iwana IV Groźnego, którego pozbawił planów dostępu do Bałtyku. Zmarł przygotowując się do następnej wojny z Rosją. Stefan Batory i jego czasy to temat tego odcinka programu.