Giganci historii

Z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki a także książę siedmiogrodzki – Stefan Batory. Prawdziwy gigant – jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Ś