Giganci historii

Najsilniejsza kobieta, jaka kiedykolwiek zasiadała na polskim tronie. W młodości wielka włoska piękność, później wytrawna reformatorka, która starała się przeszczepić na grunt Rzeczpospolitej renesansowy styl rządzenia. Bona Sforza żona i matka ostatnich Jagiellonów, przerastała epokę. Wybuchowa, energiczna i ekspresyjna, była przeciwieństwem swego męża, Zygmunta Starego i dlatego to właśnie ona nadawała ton polskiej polityce początków XVI wieku. W polityce zagranicznej zaprzysięgła przeciwniczka Habsburgów w wewnętrznej, robiła wszystko dla wzmocnienia pozycji dynastii. Mówiono o niej, że wciela w życie jednocześnie idee Kallimacha i Machiavellego. Czas pokazał, że to jej diagnozy były trafne. Jej silna, dominująca osobowość wzbudzała niechęć, czasem wręcz nienawiść. W kraju była bohaterką licznych pamfletów, na zagranicznych dworach snuto plany jej zgładzenia. Zrealizowano je zresztą. Zmarła w Bari, otruta na zlecenie. Królowa Bona jest bohaterką tego odcinka teleturnieju.