Giganci historii

Pisali na jej łamach najwięksi: Miłosz, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Bobkowski, Czapski. Wydawana w Paryżu przez Jerzego Giedroycia, kształtowała wolnościowe myślenie o polskich sprawach, w zniewolonym kraju i na obczyźnie. Kultura czyli emigracyj