Giganci historii

To największa zbrodnia popełniona w historii ludzkości, starannie zaplanowane ludobójstwo. Jego fundamentem stała się nazistowska ideologia. Stawiająca Niemców ponad innymi narodami szerząca nienawiść do Żydów. Choć ofiarami padły też miliony innych ludzi Polaków czy Romów. Mordowano dzieci, starców, kobiety, niepełnosprawnych i chorych. Lecz to krwawe i okrutne szaleństwo nie pojawiło się z dnia na dzień. Wizję eksterminacji, rzekomej gorszej rasy, Adolf Hitler opisał już w latach dwudzistych w książce „Mein Kampf”. Wtedy stało się jasne, jaki jest jego cel. A jeżeli ktoś miał wątpliwości, to złudzeń musiał pozbyć się kilka lat później, gdy partia nazistowska zaczęła wprowadzać w życie swój program na czele z prześladowaniami i pogromami. Decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej zapadła jesienią 1941 roku. W sumie powstało ponad tysiąc sześćset niemieckich obozów koncentracyjnych. Sześć z nich zyskało ponure miano obozów zagłady. Zamordowano w nich łącznie około sześciu milionów europejskich Żydów. Połowa z nich była obywatelami Polski. Jedną trzecią stanowiły dzieci.