Giganci historii

Pozornie nie miał szansy na sukces. Złośliwe przezwisko miało piętnować jego wzrost. A jednak dumnie przeszło do historii. Nosił je król zwycięzca, który zdobył koronę i zjednoczył kraj. Władysław Łokietek. Wiedza o nim będzie bronią w