Giganci historii

Gaiusz Juliusz Cezar był nieustraszonym wodzem z duszą poety. Podbił Galię, wyprawiał się daleko poza granice imperium rzymskiego, za Ren i do Brytanii. Tworzył dzieła literackie, które są cytowane do dziś. Cezar przez dziewięć lat zdobył w Ga