Giganci historii

Nie było większej manifestacji woli Polaków dla odzyskania niepodległości niż Powstanie Styczniowe. Chociaż z dwustu tysięcy rodaków wcielonych do rosyjskiej armii po Powstaniu Listopadowym, do domu wrócił zaledwie co dziesiąty,