Giganci historii

Wszyscy byli doświadczonymi oficerami, którzy zdobywali szlify jeszcze podczas I wojny światowej. Dowodzili walkami podczas wojny polsko - bolszewickiej i w kampanii wrześniowej. Teraz jednak musieli prowadzić zupełnie inną wojnę. Już nie w mundurze i na polu bitwy, lecz po cywilnemu i w konspiracji. Michał Karaszewicz - Tokarzewski, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki, Tadeusz Bór - Komorowski, Leopold Okulicki. Ludzie którzy stworzyli polskie podziemie zbrojne od podstaw i którzy kierowali tym ogromnym organizmem przez kolejne lata okupacji. Miał różne nazwy. Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej i wreszcie Armia Krajowa.