Giganci historii

Wszyscy byli doświadczonymi oficerami, którzy zdobywali szlify jeszcze podczas I wojny światowej. Dowodzili walkami podczas wojny polsko - bolszewickiej i w kampanii wrześniowej. Teraz jednak musieli prowadzić zupełnie inną wojnę. Już nie w mu