Giganci historii

Dwieście lat krucjat, które rozszerzyły horyzont geograficzny Europy, wzbudziły zainteresowanie wschodem, i na wiele stuleci wprowadziły zamęt między muzułmanami i chrześcijanami to temat tego odcinka teleturnieju. Zapytamy m, in. o przyczyny i przebieg wypraw krzyżowych XI - XIII wieku. Ich skutki militarne, społeczne oraz kulturowe. Wpływ kultury islamskiej na Europę tego okresu. Ruch krucjatowy, jako pretekst do podboju innych obszarów pogańskich. Najwięksi wodzowie i ideowi przywódcy krucjat oraz nowe organizmy polityczne powstałe w ich wyniku. Powstanie zakonów rycerskich.