Giganci historii

Najważniejsze wydarzenia i postaci 1981 roku. Początki i rozwój Solidarności. Kondycja władz komunistycznych u schyłku rządów Edwarda Gierka i początku gen. Wojciecha Jaruzelskiego frakcje i przetasowania. Porozumienia sierpniowe ich sk