Giganci historii

Najważniejsze wydarzenia i postaci 1981 roku. Początki i rozwój Solidarności. Kondycja władz komunistycznych u schyłku rządów Edwarda Gierka i początku gen. Wojciecha Jaruzelskiego frakcje i przetasowania. Porozumienia sierpniowe ich skutki: społeczne, polityczne i kulturalne. Droga do stanu wojennego i jego początek. To tematy tego odcinka teleturnieju. Przypomnimy w nim Polskę roku 1980 i 1981. Dekada gierkowska skończyła się kryzysem ekonomicznym i społecznym niezadowoleniem z sytuacji w kraju. Ich znakiem były kilometrowe kolejki przed sklepami, w których i tak niczego nie dało się kupić. Podwyżki cen towarów, których i tak brakowało. Było już tak źle, że ludzie przestali mieć cokolwiek do stracenia. Kraj zalała fala strajków i protestów. Powstał NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy, który przerodził się w masowy ruch zrzeszający 10 milionów Polaków. Takich liczb nie dało się już zlekceważyć. Od sierpnia 1980 roku przez szesnaście miesięcy trwał karnawał Solidarności. Władza ustępowała społeczeństwo wygrywało. Odżywała kultura, zanikała cenzura, wywalczono kolejne swobody. Jednak jak każdy karnawał, i ten miał swój kres. Zakończył go stan wojenny.