Giganci historii

Uważał się za syna samego Zeusa, jego nauczycielem od wczesnej młodości był Arystoteles. Władzę objął po swoim ojcu, Filipie II Macedońskim, jako młodzieniec. Aleksander Macedoński stworzył wielkie imperium, jedno z największych w historii. Jego takt