Giganci historii

Wazami czuli się w Szwecji, w Polsce panowali jako bezpośredni spadkobiercy Jagiellonów. Tak myśleli oni sami, tak też postrzegali ich ówcześni Polacy. Panowanie Wazów w Polsce trwało blisko sto lat i był to wiek nieustających wo