Giganci historii

Historia wojen polsko-tureckich XVII wieku do dziś kojarzy się z epicka opowieścią, którą w Trylogii opisał Henryk Sienkiewicz. Naprzeciw siebie stanęły dwa ówczesne europejskie mocarstwa. Łączy je granica, dzielą religia i interesy. Z jednej strony Rzeczpospolita Obojga Narodów w roli przedmurza chrześcijaństwa. Z drugiej Imperium Osmańskie w roli ciągnącej na Europę pogańskiej nawałnicy. Ramę opowieści stanowią dwie, odległe od siebie o pół wieku bitwy stoczone pod Chocimiem. Główni aktorzy po stronie polskiej: hetmani Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski i wieńczący dzieło Jan III Sobieski. Po tureckiej: sułtan Osman II, Kantymir Murza i sułtan Mehmed IV. Po naszej: Kozacy. Po tamtej: Tatarzy.