Giganci historii

Historia wojen polsko-tureckich XVII wieku do dziś kojarzy się z epicka opowieścią, którą w Trylogii opisał Henryk Sienkiewicz. Naprzeciw siebie stanęły dwa ówczesne europejskie mocarstwa. Łączy je granica, dzielą religia i interesy. Z