Giganci historii

Dynastia Windsorów. Silne, niezwykłe i niepokorne kobiety. Pozostający w ich cieniu, mniej zdecydowani mężczyźni. Choć Zjednoczone Królestwo dawno utraciło status imperium, a mentalność poddanych zmieniła rewolucja obyczajowa, Windsorow