Giganci historii

W 1989 roku mury, o których śpiewał Jacek Kaczmarski, w końcu runęły. Zaczęło się w Polsce. Od sierpniowych strajków, Solidarności, okrągłego stołu, po pierwsze częściowo wolne wybory wygrane przez opozycję i rozwiązanie Polskiej Zjedno