Giganci historii

Była drugą na świecie, po amerykańskiej, i pierwszą w Europie, przed francuską, nowoczesną ustawą zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja. Przetłumaczona na francuski, angielski i niemi