Giganci historii

Nie byłoby wolności bez Solidarności! Nie byłoby również naszego programu bez tak wspaniałych tematów. Historia powstawania związku zawodowego, który sprawił, że runęły mury, nawet te, które zdawały się nie do zburzenia, j