Giganci historii

Jak powstało polskie państwo? Kim byli pierwsi władcy Polski? Jaki obraz tamtych czasów mamy dzięki źródłom? Tematem odcinka teleturnieju są czasy panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Czasy wielkich sojuszy i przełomowych wydarzeń, które wpisały państwo Piastów na mapę Europy. Niewyobrażalnych okrucieństw, do których dochodziło nawet między braćmi, ale też wizjonerskich idei, które do dziś kształtują naszą kulturę. Przypomnimy tło chrztu Polski, bitwy pod Cedynią, Zjazdu w Gnieźnie i pierwszej koronacji na króla naszego kraju Bolesława Chrobrego.