Giganci historii

17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop - Mołotow. „Polacy są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej” – raportował Stalinowi Ławrientyj Beria. Tysiące polskich jeńców wojennych wywieziono w głąb Rosji i osadzono w obozach. Zamordowano blisko 22 tysiące obywateli polskich, wśród których byli lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, dziennikarze, artyści, urzędnicy państwowi i samorządowi. To oni stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Zginęli bez sądu, bez wyroku i bez rozgłosu. Prawdy o tych wydarzeniach mieliśmy nigdy nie poznać... Ale poznaliśmy.