Giganci historii

sezon 1 odcinek 26

Postać Jezusa znamy z Ewangelii i wydaje nam się bliska. Ale czy naprawdę wiemy, jak wyglądał ówczesny świat? Rzeczywistość wojen i okrucieństwa, w której rządziła bezwzględna siła. Przesłanie Jezusa o miłości bliźniego, przebaczeniu win i nadstawieniu drugiego policzka, musiało w tych okolicznościach brzmieć rewolucyjnie. Ziemie żydowskie znajdowały się pod kontrolą Imperium Rzymskiego i były pogrążone w stanie zamętu religijnego i politycznego. Stronnictwa Saduceuszy i Faryzeuszy zaciekle rywalizowały o wpływy. Ortodoksyjni wyznawcy judaizmu widzieli w rosnącej popularności Jezusa zagrożenie. Czym jeszcze żyli mieszkańcy ówczesnej Judei i Galilei? Jakie wydarzenia i procesy rozgrywały się w Imperium Rzymskim, w kręgu kultury helleńskiej, w Egipcie. Jaki był ich wpływ na Ziemię Biblijną? Co nurtowało umysły Rzymian, Greków i Żydów? Ludzi nauki, filozofów i poetów?