Giganci historii

Postać Jezusa znamy z Ewangelii i wydaje nam się bliska. Ale czy naprawdę wiemy, jak wyglądał ówczesny świat? Rzeczywistość wojen i okrucieństwa, w której rządziła bezwzględna siła. Przesłanie Jezusa o miłości bliźniego, przebaczeniu wi