Giganci historii

„Nikt, tylko ty”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, czy „Upić się warto” te piosenki zna kilka pokoleń Polaków. Marian Hemar, ich autor napisał ponad dwa tysiące wybitnych tekstów, do wielu z ni