Giganci historii

Żołnierze niezłomni. Ikony patriotyzmu i bohaterstwa. Charyzmatyczni dowódcy o niezwykłym zmyśle politycznym. Gotowi oddać życie za ojczyznę. Po wojnie uznani za wrogów Polski Ludowej. Byli prześladowani, represjonowani i wyklęci. Bohat