Giganci historii

Wawel wspaniały pomnik historii i dziejów polskiego narodu. Był siedzibą królów w czasach silnej i dobrze rządzonej Rzeczypospolitej. Władcy, którzy mieszkali na wawelskim wzgórzu, zapisali najwspanialsze karty nasz