Giganci historii

Wawel wspaniały pomnik historii i dziejów polskiego narodu. Był siedzibą królów w czasach silnej i dobrze rządzonej Rzeczypospolitej. Władcy, którzy mieszkali na wawelskim wzgórzu, zapisali najwspanialsze karty naszej historii. Byli mecenasami sztuki i nauki. Założyli jeden z pierwszych uniwersytetów w Europie. Blask i świetność Wawelu przyciągały uczonych i artystów z całej Europy. Koronowano tu i grzebano królów, a także tych królom równych, jak określił Juliusza Słowackiego Józef Piłsudski podczas złożenia na Wawelu prochów poety. Wawel królów polskich jest tematem tego odcinka teleturnieju.