Giganci historii

Co miał wspólnego polski szlachcic z legendarnym starożytnym ludem? Do czego używał nadziaka? Sarmatyzm, kultura polskiej szlachty XVI i XVII wieku to temat odcinka programu.