Giganci historii

Doceniony przez krytyków i widzów pierwszy polski teleturniej poświęcony wyłącznie historii.