Geniusze i marzyciele

Lekarz, bakteriolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej. Wprowadził oznaczenia grup krwi, czynnika Rh, odkrył przyczyny konfliktu serologicznego oraz opracował zasady transfuzji krwi. Ludwig Hirszfeld urodził się w Warszawie, medycynę stud