Geniusze i marzyciele

Najczęściej cytowany polski naukowiec, chemik, metaloznawca. Do najważniejszych dokonań naukowca należy opracowanie zasad krystalizacji metali i odkrycie metody otrzymywania monokryształów. Dzisiaj około 95 procent całej światowej produkcji walców krzemowych odbywa się metodą Czochralskiego. Płytki krzemowe stanowią podłoże układów scalonych, na których opiera się cała współczesna elektronika wykorzystywana w telekomunikacji, motoryzacji, lotnictwie i fotowoltaice.