Geniusze i marzyciele

Najczęściej cytowany polski naukowiec, chemik, metaloznawca. Do najważniejszych dokonań naukowca należy opracowanie zasad krystalizacji metali i odkrycie metody otrzymywania monokryształów. Dzisiaj około 95 procent całej światowej produkcji wa