Geniusze i marzyciele

Inżynier budowlany, pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych. Jego nowatorskie pomysły wykorzystywane w konstruowaniu mostów zachwycają do dziś inżynierów z całego świata. Pomagał zaprojektować „Prudential”, w latach dwudziestych XX w. drugi najwyższy budynek w Europie. W Maurzycach pod Łowiczem stoi najstarszy na świecie most spawany jego projektu. Stefan Bryła był posłem na Sejm II Rzeczpospolitej, a w czasie II wojny światowej dziekanem tajnego wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zaangażowany w ruch oporu sporządził instrukcję dla Kedywu AK „Jak niszczyć stalowe mosty”. Aresztowany przez Niemców zginął rozstrzelany w 1943 r.

Lwów, Nowy Jork, Warszawa, Łódź, Katowice to jedne z wielu miast na świecie, w których możemy spotkać konstrukcje tego polskiego inżyniera.