Geniusze i marzyciele

Inżynier, twórca samolotów i szybowców, główny konstruktor w Warsztatach Szybowcowych w Warszawie, zaprojektował wiele konstrukcji latających, które przyniosły mu międzynarodową sławę. Zaangażowany w działalność wyw