Geniusze i marzyciele

Inżynier, twórca samolotów i szybowców, główny konstruktor w Warsztatach Szybowcowych w Warszawie, zaprojektował wiele konstrukcji latających, które przyniosły mu międzynarodową sławę. Zaangażowany w działalność wywiadowczą na rzecz aliantów, pomógł odkryć tajemnicę niemieckich rakiet V1 i V2.

Antoni Kocjan urodził się w małej wiosce pod Olkuszem. W młodości pracował w gospodarstwie pomagając choremu ojcu. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie Ukończył Politechnikę Warszawską. Był najwybitniejszym polskim przedwojennym konstruktorem lotniczym, którego szybowce „Czajka”, „Wrona” i „Komar” w latach trzydziestych XX w. wygrywały konkursy lotnicze na całym świecie.

W czasie II Wojny Światowej był szefem wywiadu lotniczego Armii Krajowej. Po pierwszym aresztowaniu i wywiezieniu do Auschwitz został zwolniony po 10 miesiącach. Następnie aresztowany przypadkowo i torturowany w siedzibie gestapo przy Al. Szucha został rozstrzelany w sierpniu 1944 roku.