Geniusze i marzyciele

Henryk Magnuski był wybitnym polskim naukowcem, którego wynalazki i odkrycia miały znaczący wpływ na losy II wojny światowej a tym samym życie milionów osób. W Stanach Zjednoczonych został przypadkiem. Trwała wojna. To właśnie w