Galicja. Miasta i ludzie

Podolski step w Jarczowcach. W połowie XIX wieku Juliusz Dzieduszycki sprowadził tu trzy klacze: Gazellę, Mlechę i Saharę. Okazały się bezcenne dla polskiej hodowli koni arabskich. Rozsławiły ją na cały świat. Z kamerą ruszamy do dawnej posiadłości D