Galicja. Miasta i ludzie

Na terenach określanych mianem Galicji powstawały niezwykłe polskie rezydencje, stawiane przez rody magnackie i arystokratyczne. Do najbardziej interesujących obiektów zaliczamy monumentalny pałac w Koropcu, który znalazł się w posiadan