Galicja. Miasta i ludzie

Ziemie określane mianem Galicji w czasie I wojny światowej stały się cmentarzyskiem Europy. Ginęli tu na wszystkich frontach nie tylko Polacy, ale i inne narody. Wszyscy zostali pochowani na górskich cmentarzach m.in. na terenie dzisiejszej Polski i Ukrainy. Potem pamiętne były starcia z Ukraińcami i bolszewikami oraz walki podczas wojny polsko - bolszewickiej. Wspominamy bohaterskie lwowskie i przemyskie Orlęta. Uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających bohaterów bitwy pod Zadwórzem.