Galicja. Miasta i ludzie

Odcinek opowiada o terenach Karpat i Gorganów oraz o bogatej narodowościowo kulturze tych terenów. Zaczynamy od miasta Stanisławów (Iwano - Frankiwsk), które leży u podnóża gór. Kolejne miejscowości to Kołomyja oraz Czerniowce, które przez ok. 50 lat również należały do Galicji, ale Polacy (mimo, że w mniejszości) wywarli ogromny wpływ na ich dzieje. Odnajdujemy zagubione w górach wioski huculskie jak Krzyworównia, Werchowyna czy turystyczne Jaremcze oraz Bukowel. Odwołujemy się do spuścizny literackiej piewcy Bukowiny i kultury huculskiej – Stanisława Vincenza.