Galicja. Miasta i ludzie

Odcinek opowiada o terenach Karpat i Gorganów oraz o bogatej narodowościowo kulturze tych terenów. Zaczynamy od miasta Stanisławów (Iwano - Frankiwsk), które leży u podnóża gór. Kolejne miejscowości to Kołomy