Galicja. Miasta i ludzie

Kolejny odcinek cyklu poświęcony został miejscowościom, które tworzą tzw. Galicyjskie (kresowe) Trójmiasto. Są to: Drohobycz, Borysław i Truskawiec. To tereny związane nie tylko z wydobyciem soli i nafty, ale również uzdrowiska,