Galicja. Miasta i ludzie

Kolejny odcinek cyklu poświęcony został miejscowościom, które tworzą tzw. Galicyjskie (kresowe) Trójmiasto. Są to: Drohobycz, Borysław i Truskawiec. To tereny związane nie tylko z wydobyciem soli i nafty, ale również uzdrowiska, architektura i kultura kresowego kurortu. To też ludzie: tragiczne losy Brunona Schulza z Drohobycza, jak również pobliskie mniej znane miejscowości, jak Sambor, Stryj, czy Rudki z grobowcem i pałacem Aleksandra Fredry.