Galicja. Miasta i ludzie

W odcinku pokazujemy rozwój Galicji związany z wydobyciem ropy naftowej i innych kopalin (m.in. soli w Drohobyczu). Złoża roponośne znajdowały się na terenie obecnej Ukrainy oraz w obecnym województwie podkarpackim. Drohobycz, Borysław,