Galicja. Miasta i ludzie

Cykl reportaży, który przedstawia ziemie określane mianem Galicji Wschodniej: na wschód i południe od Lwowa, Podole i Pokucie. Śledzimy dzieje wybranych miast i regionów, historyczne i kulturotwórcze tradycje polskie, dąże