Flesz historii

Studencki Komitet Solidarności. 15. maja 1977 roku w Krakowie powstał Studencki Komitet Solidarności – pierwsza niezależna organizacja studencka w PRL. Utworzenie komitetu było reakcją na śmierć Stanisława Pyjasa, który zginął w niewyjaś