Flesz historii

W programie m.in.: niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie, podniesienie bandery na polskim niszczycielu ORP „Błyskawica”.