Flesz historii

W programie m.in.: 80. rocznica tragicznej śmierci Adama Czerniakowa, prezesa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie i prezesa Judenratu. 78. rocznica Manifestu PKWN, dokumentu założycielskiego Polski Ludowej, który został przygotowany i nar