Flesz historii

W programie m.in.: Doktryna Trumana – początek globalnej polityki USA. Źródłem współczesnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wydarzenia w Europie i na całym świecie jest doktryna Trumana zatwierdzona przez ówcze