Flesz historii

W programie m.in.: polskie konstytucje – choć Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy dla kolejnych pokoleń stała się niedoścignionym wzorem: odniesienia do niej znajdowały się w Konsty