Flesz historii

30 marca 1970 roku rozpoczęła się operacja przesunięcia Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Odcięty od fundamentów budynek odwrócono o 70 stopni w stosunku do pierwotnego położenia. Wzniesiony w XVIII wieku pałac był jedną z najpiękniejszy