Flesz historii

W 2022 roku przypada 155. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Mija również 130 lat od scalenia w jedną organizację Związku Sokolstwa Polskiego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” integrowa