Flesz historii

Zainicjowana przez ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego była największą inwestycją II Rzeczpospolitej. Pochłaniała blisko 60 proc. budżetu państwa. Była odpowiedzią na ogromne problemy gospodarcze kraju, w