Flesz historii

10 stycznia 1892 roku, 130 lat temu urodził się Melchior Wańkowicz. Jest nazywany ojcem polskiego reportażu („Wrzesień żagwiący”). Do klasyki przeszły jego powieści: „Na tropach Smętka” i „Ziele na kraterze”. W cza