Flesz historii

Decyzją Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2022 będzie miał aż 9 patronów. W ten sposób uhonorowani zostali między innymi literaci – najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publi