Flesz historii

70 lat temu, 30 października 1951 roku powołano Polską Akademię Nauk. O jej powstaniu zdecydowano podczas I Kongresu Nauki Polskiej; nowa instytucja zastąpiła Polską Akademię Umiejętności. PAN miała scentralizować całą naukę w Polsce, ale stała się też „przytułkiem” dla wybitnych uczonych, którzy nie podobali się władzom. Od ponad 100 lat miłośnicy gór mogą liczyć na pomoc Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. TOPR było czwartą tego typu instytucją na świecie, a pierwszym szefem był generał Mariusz Zaruski.