Flesz historii

70 lat temu, 30 października 1951 roku powołano Polską Akademię Nauk. O jej powstaniu zdecydowano podczas I Kongresu Nauki Polskiej; nowa instytucja zastąpiła Polską Akademię Umiejętności. PAN miała scentralizować całą naukę w Polsce, ale stała się t